Facility Project- & Interim Management

- Oog voor detail met behoud van het totale overzicht -

Stichting De Haagse Scholen

In verband met zwangerschapsverlof van een van de facilitair adviseurs levert TolTrack een interim manager om deze rol voor minimaal 4,5 maand in te vullen. Na een korte tussenliggende periode is nogmaals een periode van zwangerschapsverlof van een andere adviseur ingevuld. Ook op dit moment wordt TolTrack ingezet om een openstaande vacature tijdelijk in te vullen.

De facilitair adviseurs van De Haagse Scholen zijn verantwoordelijk voor een kwart van de in totaal 53 scholen die onder het bestuur van deze stichting vallen. Het betreft hier primair- en speciaal onderwijs.

De facilitair adviseur adviseert schooldirecties over alle aangelegenheden op facilitair gebied betreffende het schoolgebouw, stelt meerjarenplannen voor de scholen op, ziet toe op een juiste uitvoering van facilitaire taken en controleert de uitvoering van diensten door derden. De facilitair adviseur levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen de afdeling Beleid & Advies, vertaalt relevante landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen naar de scholen en naar De Haagse Scholen. De facilitair adviseur bewaakt een goede afwikkeling van de klachten van schooldirectie, schoolteam en/of ouders, bereidt de aanvraagprocedure voor de scholen voor rekening houdend met de gemeentelijke verordeningen voor onderwijshuisvesting en/of rijksregelgeving. De facilitair adviseur is teamlid van de afdeling Beleid & Advies en maakt deel uit van het ondersteuningsteam van een van de twee bovenschoolse directeuren. Binnen het rayon vinden momenteel diverse nieuwbouw projecten plaats.

Terug naar alle projecten