Facility Project- & Interim Management

- Oog voor detail met behoud van het totale overzicht -

Projecten

Stichting De Haagse Scholen
De afgelopen jaren heeft het Team Facilitair een koers ingezet om de basis dienstverlening en het team op orde te krijgen. Om te professionaliseren wil De Haagse Scholen advies om de Facilitaire Servicedesk verder te optimaliseren. Er was behoefte aan een praktisch advies, duidelijke werkinstructies (die zijn geïmplementeerd en gedocumenteerd) en mogelijk een eerste aanzet voor een verbetertraject met een realistische planning voor de uitvoering van het plan.
Details
APM Terminals - Maersk - Twill
Als interim Facility Manager in gebouw De Kroon de rol van leidinggevende van het receptie team en functionele aansturing van de soft services zoals security, catering en schoonmaak. Gebouwbeheer- en onderhoud staan dagelijks op de agenda waarbij nauw overleg met de managing partner namens de eigenaar van het gebouw plaatsvindt. Daarnaast beraden de huurders zich op het hybride werken wat al tot een verbouwing en herinrichting van twee etages heeft geleid.
Details
Ultimo BV
Als projectleider Redesign ingehuurd om een nieuw werkconcept binnen de organisatie in te voeren en het kantoorgebouw te restylen, opnieuw in te delen, een bouwdeel af te stoten voor verhuur en faciliteiten als een Werkcafé en een open entree met koffie gelegenheid te realiseren voor zowel medewerkers als bezoekers.
Details
Werkorganisatie HLTsamen
Als projectleider de aansturing van het Kernteam Verkiezingen gedaan. Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de gemeentes Hillegom, Lisse en Teylingen binnen de gestelde eisen van de Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19.
Details
Werkorganisatie HLTsamen
TolTrack is gevraagd om een projectleider te leveren voor het project Integraal Werkconcept HLTsamen - korte termijn. De periode van gedwongen thuiswerken heeft nieuwe inzichten gegeven. Over wat goed gaat, wat beter kan, wat houden we vast en waar willen we toch ook wel weer afscheid van nemen. Met dit project is het doel om voor de korte termijn te komen tot een concreet nieuw werkconcept.
Details
Werkorganisatie HLTsamen
Ook de ambtenaren van HLTsamen werken in het jaar van Corona veelal thuis. TolTrack heeft er samen met de facilitaire organisatie voor gezorgd dat alle gebouwen Corona proof zijn ingericht om een veilige werkomgeving te realiseren voor de ambtenaren die toch naar kantoor moeten. Hiervoor is een Interne Projectgroep Corona opgericht die ook de landelijke ontwikkelingen volgt en intern vertaalt naar de juiste maatregelen. Processen zijn ingericht waaronder de implementatie van een werkplek reserveringssysteem en een module bezoekersregistratie in TOPdesk.
Details
Fore Installatieadviseurs B.V.
Fore biedt adviesdiensten die betrekking hebben op de gebouwgebonden installaties en apparatuur op het gebied van werktuigkundige en elektrotechnische installaties. Daarnaast wordt deze organisatie ook regelmatig benaderd om (een deel van) het facilitaire beheer van een (nieuwbouw)locatie op zich te nemen. TolTrack is benaderd om specifiek voor deze hosting services en (her)inrichting van gebouwen facilitair advies te geven.
Details
Gemeente Noordwijk
De Gemeente Noordwijk fuseerde per 01/01/19 met de Gemeente Noordwijkerhout. TolTrack werd gevraagd om als kwartiermaker de faciliteiten voor de nieuwe fusiegemeente Noordwijk te organiseren en te realiseren op basis van het Strategisch Facilitair Plan. Daarnaast was de kwartiermaker tevens lid van het Projectteam Tijdelijke Huisvesting en werd er leiding gegeven aan het cluster Facilitair van de huidige gemeente Noordwijk.
Details
De Schelp Z.M.L.K. Onderwijs
De Schelp biedt leerlingen met soms zeer beperkte mogelijkheden kwalitatief goed onderwijs waardoor zij optimaal voorbereid een plaats vinden in de maatschappij. In 2016 is de school tijdelijk verhuisd om ruimte te maken het bestaande schoolgebouw met een aantal lokalen te kunnen uitbreiden en grootschalig te kunnen renoveren. TolTrack is gevraagd de rol van verhuis coördinator in te vullen. Het verhuisbedrijf is geselecteerd, de planning is opgesteld en de verhuisinstructie voor alle betrokken medewerkers is geschreven en verspreid.
Details
Stichting De Haagse Scholen
TolTrack heeft bij deze klant al meerdere malen de rol van facilitair adviseur ingevuld. In verband met zwangerschapsverlof van een van de facilitair adviseurs levert TolTrack in 2013 en 2014 een interim manager om deze rol voor minimaal 4,5 maand in te vullen. Na een korte tussenliggende periode is nogmaals een periode van zwangerschapsverlof van een andere adviseur ingevuld. In 2016 is TolTrack wederom benaderd voor tijdelijke invulling van een openstaande vacature. Na invulling van de vacature vindt nog een gedegen overdracht van de werkzaamheden plaats tot voorjaar 2017.
Details