Facility Project- & Interim Management

- Oog voor detail met behoud van het totale overzicht -

Projecten

Ultimo BV
Als projectleider Redesign ingehuurd om een nieuw werkconcept binnen de organisatie in te voeren en het kantoorgebouw te restylen, opnieuw in te delen, een bouwdeel af te stoten voor verhuur en faciliteiten als een Werkcafé en een open entree met koffie gelegenheid te realiseren voor zowel medewerkers als bezoekers.
Details
Werkorganisatie HLTsamen
TolTrack is gevraagd om een projectleider te leveren voor het project Integraal Werkconcept HLTsamen - korte termijn. De periode van gedwongen thuiswerken heeft nieuwe inzichten gegeven. Over wat goed gaat, wat beter kan, wat houden we vast en waar willen we toch ook wel weer afscheid van nemen. Met dit project is het doel om voor de korte termijn te komen tot een concreet nieuw werkconcept.
Details
Werkorganisatie HLTsamen
Ook de ambtenaren van HLTsamen werken in het jaar van Corona veelal thuis. TolTrack heeft er samen met de facilitaire organisatie voor gezorgd dat alle gebouwen Corona proof zijn ingericht om een veilige werkomgeving te realiseren voor de ambtenaren die toch naar kantoor moeten. Hiervoor is een Interne Projectgroep Corona opgericht die ook de landelijke ontwikkelingen volgt en intern vertaalt naar de juiste maatregelen. Processen zijn ingericht waaronder de implementatie van een werkplek reserveringssysteem en een module bezoekersregistratie in TOPdesk.
Details
Fore Installatieadviseurs B.V.
Fore biedt adviesdiensten die betrekking hebben op de gebouwgebonden installaties en apparatuur op het gebied van werktuigkundige en elektrotechnische installaties. Daarnaast wordt deze organisatie ook regelmatig benaderd om (een deel van) het facilitaire beheer van een (nieuwbouw)locatie op zich te nemen. TolTrack is benaderd om specifiek voor deze hosting services en (her)inrichting van gebouwen facilitair advies te geven.
Details
Gemeente Noordwijk
De Gemeente Noordwijk fuseerde per 01/01/19 met de Gemeente Noordwijkerhout. TolTrack werd gevraagd om als kwartiermaker de faciliteiten voor de nieuwe fusiegemeente Noordwijk te organiseren en te realiseren op basis van het Strategisch Facilitair Plan. Daarnaast was de kwartiermaker tevens lid van het Projectteam Tijdelijke Huisvesting en werd er leiding gegeven aan het cluster Facilitair van de huidige gemeente Noordwijk.
Details
De Schelp Z.M.L.K. Onderwijs
De Schelp biedt leerlingen met soms zeer beperkte mogelijkheden kwalitatief goed onderwijs waardoor zij optimaal voorbereid een plaats vinden in de maatschappij. In 2016 is de school tijdelijk verhuisd om ruimte te maken het bestaande schoolgebouw met een aantal lokalen te kunnen uitbreiden en grootschalig te kunnen renoveren. TolTrack is gevraagd de rol van verhuis coördinator in te vullen. Het verhuisbedrijf is geselecteerd, de planning is opgesteld en de verhuisinstructie voor alle betrokken medewerkers is geschreven en verspreid.
Details
Stichting De Haagse Scholen
TolTrack heeft bij deze klant al meerdere malen de rol van facilitair adviseur ingevuld. In verband met zwangerschapsverlof van een van de facilitair adviseurs levert TolTrack in 2013 en 2014 een interim manager om deze rol voor minimaal 4,5 maand in te vullen. Na een korte tussenliggende periode is nogmaals een periode van zwangerschapsverlof van een andere adviseur ingevuld. In 2016 is TolTrack wederom benaderd voor tijdelijke invulling van een openstaande vacature. Na invulling van de vacature vindt nog een gedegen overdracht van de werkzaamheden plaats tot voorjaar 2017.
Details
Werkorganisatie HLTsamen
Nadat de ambtelijke fusie tussen Hillegom, Lisse en Teylingen op 1 januari 2017 een feit was, is TolTrack gevraagd om voor een gedegen overdracht te zorgen om alle facilitaire projecten en aandachtsgebieden in te bedden in de nieuwe, staande facilitaire organisatie. Ook digitale dossiervorming van zowel de afgeronde projecten als de lopende activiteiten was onderdeel van de overdracht.
Details
Gemeente Teylingen
De Gemeente Teylingen zocht een Senior Adviseur Facilitair om verschillende projecten op te pakken waarvoor onvoldoende capaciteit en expertise in de organisatie aanwezig was. Het betreft een Energie Management project waarbij de traditionele energie meters versnel moeten worden vervangen om het energieverbruik beter te kunnen monitoren. Maar ook een aanbesteding van nieuwe AV apparatuur voor de raadzaal, de verbouwing van het bestuurscentrum en directe betrokkenheid bij de ambtelijke fusie met Hillegom en Lisse.
Details
ISS Facility Services
Door gebrek aan capaciteit binnen het BID team werd voor een korte periode een coordinator aangetrokken om alle acties te bewaken en verslagen van bijeenkomsten vast te leggen. Alles in het teken van het komen tot een offerte voor een Europese Aanbesteding van een internationale klant.
Details