Facility Project- & Interim Management

- Oog voor detail met behoud van het totale overzicht -

Werkorganisatie HLTsamen

Ook de ambtenaren van HLTsamen werken in het jaar van Corona veelal thuis. TolTrack heeft er samen met de facilitaire organisatie voor gezorgd dat alle gebouwen Corona proof zijn ingericht om een veilige werkomgeving te realiseren voor de ambtenaren die toch naar kantoor moeten. Hiervoor is een Interne Projectgroep Corona opgericht die ook de landelijke ontwikkelingen volgt en intern vertaalt naar de juiste maatregelen.

Hygiënische middelen zijn uitgebreid, looproutes zijn aangebracht, werkplekken zijn op 1,5 meter afstand ingericht, het werkprogramma van de schoonmaak is aangepast, vergaderzalen zijn herzien qua opstelling en capaciteit, op veel plekken zijn ademschermen geplaatst en communicatie naar zowel medewerkers als bezoekers is continu naar de realiteit aangepast. De recepties zijn verhuisd om bezoekersstromen beter te leiden en hiervoor is de interne bewegwijzering aangepast. Bij iedere entree is een digitaal scherm geplaatst om informatie snel te kunnen aanpassen. 

Interne processen zijn ingericht waaronder de implementatie van een werkplek reserveringssysteem en een module bezoekersregistratie in TOPdesk. De kantoorbezetting wordt hiermee continu gemonitord. En in geval van besmettingen kan snel informatie worden verstrekt voor het bron- en contactonderzoek. 

Het is een andere wereld om in te werken, maar op deze manier werkt iedereen wel efficiënt en veilig door. 

Terug naar alle projecten