Facility Project- & Interim Management

- Oog voor detail met behoud van het totale overzicht -

Werkorganisatie HLTsamen

De gemeentes Hillegom, Lisse en Teylingen zijn per 1 januari 2017 ambtelijk gefuseerd. Er wordt voor zowel het bestuur als de werkorganisatie gebruik gemaakt van verschillende kantoren en gemeentehuizen in de drie gemeentes. Hoewel er flexibel gebruik kan worden gemaakt van de verschillende werkplekken en vergaderruimtes was er nog geen sprake van volledig plaats- en tijd onafhankelijk werken. En hoewel er onderzoeken zijn geweest naar de gemiddelde bezettingsgraad en na is gedacht over de toekomstige huisvestingsmogelijkheden, werd er vooral gewerkt met centrale, decentrale en project werkplekken. Door de COVID-19 pandemie nam het thuiswerken vanaf maart 2020 een vlucht. Daarmee werd corona een versneller in het proces om te komen tot een nieuw werkconcept. 

TolTrack is gevraagd om een projectleider te leveren voor het project Integraal Werkconcept HLTsamen - korte termijn. De periode van gedwongen thuiswerken heeft nieuwe inzichten gegeven. Over wat goed gaat, wat beter kan, wat houden we vast en waar willen we toch ook wel weer afscheid van nemen. Met dit project is het doel om voor de korte termijn te komen tot een concreet nieuw werkconcept. De intentie is namelijk om niet 100% terug te keren naar hoe het begin 2020 was. Want ook al wordt sociaal contact gemist er gaan ook veel dingen heel goed zonder werkplek op kantoor.

De uitkomsten van het project zullen ook als input en advies dienen voor de strategische huisvestingsvisie 2025 waar een groep strategisch adviseurs een start mee gaat maken. 

Terug naar alle projecten