Facility Project- & Interim Management

- Oog voor detail met behoud van het totale overzicht -

Werkorganisatie HLTsamen

Als projectleider de aansturing van het Kernteam Verkiezingen gedaan. Het betrof het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de gemeentes Hillegom, Lisse en Teylingen binnen de gestelde eisen van de Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19. 

Als projectleider samen met het Kernteam Verkiezingen verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals de indeling/bezetting van de stembureaus en de verschillende procedures van de verkiezingen. Regulier overleg met de drie burgemeesters en het bestuur, de griffies, kiesraad, ambtelijke organisatie, politieke partijen, burgers etc. Omdat het gemeenteraadsverkiezingen betrof, was er ook spraken van registratie van nieuwe politieke partijen, de voorinlevering van de kandidatenlijsten en de kandidaatstelling. Conform de Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19 is er ook voor gezorgd dat alle zittingen van het centraal stembureau zowel fysiek als digitaal konden worden bijgewoond en mogelijke bezwaren ook via beide opties konden worden ingediend.

Een nieuwe Lean telmethode (Craft) is geïntroduceerd om het tellen sneller en foutlozer te laten verlopen. 

De verkiezingen zijn ondanks de hoge werkdruk - door een late start van de voorbereidingen - voorspoedig verlopen. De voorlopige uitslagen waren vóór 00.00 uur binnen en zijn in de openbare zitting van het centraal stembureau zonder bezwaren vastgesteld. 

In een uitgebreide evaluatie onder alle betrokkenen zijn alle plus- en minpunten verzameld wat tot een concreet verslag en actieplan heeft geleid voor toekomstige verkiezingen. 

 

Terug naar alle projecten