Facility Project- & Interim Management

- Oog voor detail met behoud van het totale overzicht -

Gemeente Noordwijk

De Gemeente Noordwijk fuseerde op 1 januari 2019 met de Gemeente Noordwijkerhout. TolTrack werd gevraagd om als kwartiermaker de faciliteiten voor de nieuwe fusiegemeente Noordwijk te organiseren en te realiseren op basis van het Strategisch Facilitair Plan dat door Humanagement was opgesteld en door TolTrack verder is verfijnd en in definitieve vorm aan de organisatie is aangeboden. Vanuit de rol als kwartiermaker en projectleider Facilitair werd tevens deelgenomen aan het Projectteam Tijdelijke Huisvesting. Daarnaast was er een leidinggevende taak voor het cluster Facilitair van de huidige gemeente Noordwijk.

De fusiegemeente streeft naar centrale huisvesting binnen 3 tot 5 jaar. In de tussenliggende periode zijn de 350 medewerkers (naast de buitendienst) gehuisvest in de beide gemeentehuizen. Dit is mogelijk gemaakt door de toepassing van een flexibel werkplek concept. Na instemming door de Raad zijn beide gebouwen lean & mean verbouwd en een deel van het meubilair is vernieuwd om een prettig en functioneel werkklimaat te realiseren. TolTrack heeft voor de aanschaf van het nieuwe meubilair een Europese Aanbesteding gedaan.

Om dit flexibele werkplek concept en de gefuseerde teams optimaal te kunnen ondersteunen zal het nieuw vorm te geven Team Facilitair zichzelf verder professionaliseren en vanuit een intern dienstverleningsconcept alle producten en diensten efficiënter gaan organiseren. 

Terug naar alle projecten