Facility Project- & Interim Management

- Oog voor detail met behoud van het totale overzicht -

Gemeente Noordwijk

De Gemeente Noordwijk fuseert op 1 januari 2019 met de Gemeente Noordwijkerhout. TolTrack is gevraagd om als kwartiermaker de faciliteiten voor de nieuwe fusiegemeente Noordwijk te organiseren en te realiseren op basis van het Strategisch Facilitair Plan dat door Humanagement is opgesteld en door TolTrack verder is verfijnd en in definitieve vorm aan de organisatie is aangeboden. Vanuit de rol als kwartiermaker en projectleider Facilitair wordt tevens deelgenomen aan het Projectteam Tijdelijke Huisvesting. Daarnaast ligt er een leidinggevende taak aan het cluster Facilitair van de huidige gemeente Noordwijk.

De fusiegemeente streeft naar centrale huisvesting binnen 3 tot 5 jaar. In de tussenliggende periode is het streven om de 350 medewerkers (naast de buitendienst) te huisvesten in de beide gemeentehuizen. Dit is mogelijk wanneer een flexibel werkplek concept wordt toegepast. Na instemming door de Raad zullen beide gebouwen lean & mean worden verbouwd en een deel van het meubilair worden vernieuwd om een prettig en functioneel werkklimaat te realiseren. 

Om dit flexibele werkplek concept en de gefuseerde teams optimaal te kunnen ondersteunen zal het nieuw vorm te geven Team Facilitair zichzelf verder professionaliseren en vanuit een intern dienstverleningsconcept alle producten en diensten efficiënter gaan organiseren. 

De opdracht is vooralsnog aangegaan voor de periode april-december 2018.

Terug naar alle projecten