IT Project- & Interim Management

Integer, ambitieus, vakkundig en ter zake!

Interim Management

U huurt een interim manager in op het moment dat u capaciteitsproblemen heeft. Een huidige IT manager vertrekt en heeft nog geen opvolger of er gaat iemand met langdurig verlof. Maar een externe kan ook voor een frisse blik op uw organisatie zorgen. Misschien is het tijdstip aangebroken om opnieuw te kijken naar de wijze waarop IT diensten worden aangeboden of op welke manier de IT organisatie is ingericht. Toltrack maakt veel gebruik van IT4IT om de IT en de business goed op elkaar aan te laten sluiten.

Is uw complete IT organisatie nog in eigen beheer of heeft u al nagedacht of stappen gezet op het gebied van outsourcing? En welke stukken van IT kunnen naar de cloud? Meer dan voldoende redenen om kennis te maken met wat TolTrack te bieden heeft. Door o.a. een groot netwerk van IT collega’s en contacten blijft TolTrack op de hoogte van de laatste ontwikkelingen welke u van pas kunnen komen binnen uw afdeling. Uitgebreide werkervaring in combinatie met flexibiliteit & drive zorgt ervoor dat de inzet van TolTrack uw bedrijf een impuls geeft.


7 Goede Redenen voor Interim Management:

  1. Interim Managers helpen vooraf gestelde doelen te behalen c.q. problemen op te lossen en mogen daar ook verantwoordelijk voor worden gehouden.
  2. Interim Managers kunnen snel ingezet worden en zijn door hun grote ervaring sneller effectief in de formele en informele organisatie.
  3. Vaak zijn interim managers overgekwalificeerd voor hun taak en kunnen daardoor met hun kennis een probleem beter adresseren.
  4. Minder gehinderd door politiek en cultuur van het bedrijf waarin ze moeten opereren kunnen interin managers onafhankelijk advies geven zonder bedreigend te zijn voor het zittende management.
  5. In plaats van alleen advies zal de interim manager zorgdragen dat het probleem ook wordt opgelost zodat de opdrachtgever hier minder aandacht aan hoeft te besteden.
  6. De interim manager komt niet om het fort te bewaken maar is change agent in een gewenst veranderingsproces en voegt op die manier waarde toe.
  7. Een interim manager is een pure professional, immers zijn werk is afhankelijk van een goed track record en aanbevelingen en heeft dus een direct belang in het succes van de opdracht.