IT Project- & Interim Management

Integer, ambitieus, vakkundig en ter zake!

Service management

Alhoewel veel bedrijven in min of meerdere mate ITIL processen hebben ingericht is de dienstverlenende gedachte erachter vaak matig ingevuld. De hoofdgedachte van IT Service Management is immers dat IT binnen een bedrijf geen kostenplaats is, maar actief bijdraagt aan de toegevoegde waarde van het bedrijf: het levert dienst(en) aan (interne) werknemers en/of aan klanten. TolTrack heeft een uitgebreid trackrecord op het gebied van IT Service Management en ITIL proces implementaties. Toltrack baseert zich hierbij op de IT4IT gedachte dat gebaseerd is op value streams. In IT4IT zijn de ITIL processen onderdeel van de gehele value stream van demand tot uitvoer. Toltrack bekijkt en implementeert de processen dan ook over alle value streams heen.

TolTrack levert gecertificeerde procesmanagers die niet alleen het proces implementeren maar zich veel meer richten op de mindset van de IT organisatie met de (interne) klant als middelpunt. Steeds vaker levert TolTrack ook een bijdrage aan de afstemming tussen ITIL processen en de projectmanagement deliverables zodat de in beheername van nieuwe of gewijzigde IT diensten soepel verloopt. Ook de Agile Development afdelingen worden meegenomen in die afstemming. Op die manier wordt de kloof tussen de project/ontwikkeling en de beheer organisatie overbrugd.METHODIEKEN EN KENNIS:

ITILv3 (Information Technology Infrastructure Library
IT4IT Managing the business of IT
BISL (Business Information Service Library


Op basis van de value streams van IT4IT worden de processen en activiteiten van uw IT afdeling gecheckt in hun onderlinge samenhang door TolTrack.